Aktuality Pravidla Harmonogram Archiv Kontakt Přihláška
AICHI představuje jedinečnou a unikátní soutěž pro kadeřníky, která nemá v Evropě obdoby. Klade si za cíl podporovat a rozvíjet talent kadeřníků. Měnit a proměňovat, to je oč tu běží. Pozorně si přečtěte pravidla.
Informace +

AICHI je velkou příležitostí pro všechny kadeřníky, kteří nejsou limitováni žádnou smlouvu s kosmetickou značkou či salonem. Potřebnou vlasovou kosmetiku, modelky i fotodokumentaci soutěžních prací v semifinálovém a finálovém kole hradí organizátor a partneři soutěže. Jména kadeřníků a jejich soutěžní čísla jsou ihned po losování zapečetěna a uložena mimo sídlo organizátora soutěže.

Soutěž se skládá ze tří vyřazovacích kol. V prvním kole zasílají kadeřníci spolu s přihláškou fotografie proměny, kterou sami realizují s vlastní modelkou (ženou). Z přihlášených prací vybírá nezávislá odborná porota 24 semifinalistů.

Ti jsou pak pozváni do Prahy, aby zde realizovali semifinálovou proměnu. V tomto kole si již modelky a soutěžní čísla losují na místě a proměnu ihned v určeném časovém limitu realizují. Výsledky proměn jsou nafoceny profesionálním fotografem. Tyto proměny hodnotí odborná porota na základě fotodokumentace a nominuje 12 finalistů. Jejich jména jsou po skončení hlasování všech porotců zveřejněna.

Všech 12 finalistů se opět sejde v organizátorem daný den v Praze, kde si losují nové modelky na proměnu, nová soutěžní čísla a v časovém limitu uskuteční finálovou proměnu. Po skončení časového limitu jsou modelky nafoceny a osobně předstupují před porotu, která hodnotí soutěžní práce živě. Soutěžící zároveň přihlížejí na oficiální fotodokumentaci, která je ihned k dispozici v místě setkání poroty.

Poté probíhá anonymní hlasování o cenu veřejnosti. Celkovým vítězem se stává kadeřník, který získá v součtu hodnocení semifinálového a finálového kola nejvíce bodů.

Přihlášky +

Přihlášení k soutěži AICHI je možné provést dvojím způsobem:

  • Elektronicky vyplněním údajů a přiložením fotografií na adrese www.aichi.cz
  • Tištěnou přihláškou s fotografiemi na CD/DVD/USB zaslanou na adresu pořadatele

Elektronická i tištěná přihláška musí obsahovat kompletní vyžadované informace o soutěžícím. Tištěnou přihlášku je možné získat v odborných magazínech. Platné jsou pouze přihlášky, které dorazí kompletní včetně fotografií do 15. 4. 2019. Doručením přihlášky soutěžící souhlasí s podmínkami a pravidly soutěže AICHI.

Tištěnou přihlášku s CD/DVD/USB zasílejte prosím na adresu:
Bomton Studia a.s. l AICHI l Václavské náměstí 819/43, 110 00, Praha 1

Fotografie +
  • Každý přihlášený kadeřník / tým je povinen zaslat do soutěže celkem čtyři fotografie dle formy přihlášky.
  • U elektronické přihlášky pomocí formuláře, u tištěné přihlášky je nutné přiložit CD/DVD/USB s požadovanými čtyřmi fotografiemi. Fotografie musí být orientovány na výšku, fotografované před proměnou a okamžitě po ní.
  • Fotografie si zajišťují soutěžící na vlastní náklady. Jsou povoleny pouze barevné fotografie.
  • Celkem se jedná o 4 (čtyři) fotografie a to:

Portrét před proměnou a po ní – celkem 2 (dvě) fotografie
Celá postava před proměnou a po ní – celkem 2 (dvě) fotografie

  • Je zakázáno, aby soutěžní fotografie obsahovaly názvy kadeřnických studií a jmen kadeřníků nebo jejich částí.
  • Na fotografiích nesmí být více než jedna osoba a osobou musí být žena. Výběr modelky stejně jako výběr oblečení je v tomto
    (prvním, výběrovém) kole zcela ponechán na soutěžícím.
Porota a hlasování +

O výsledcích výběrového, semifinálového a finálového kola rozhodne nezávislá porota z řad profesionálů ve složení kadeřník, stylista, módní návrhář, fotograf a z řad mediální poroty zástupci kadeřnických i jiných magazínů. Porotci každou práci bodují na hodnotící stupnici od (nejhorší) 1-10 (nejlepší).

Veškeré práce jsou označeny kódem bez uvedení jména či jiných znaků, podle kterých by bylo možné identifikovat jednotlivé práce. Porotci zároveň nemají přístup k jakýmkoliv údajům o soutěžících. Porota ve všech třech kolech hodnotí nejenom účes, ale i styling a make-up.

Ve veřejném hlasování je dovoleno z jedné IP adresy zaslat jeden hlas v průběhu celého konání hlasování. Nečestné a podvodně získané hlasy budou anulovány, soutěžící může být diskvalifikován ze soutěže.

Používané barvy +

Ve výběrovém kole mohou soutěžící kadeřníci používat libovolné značky barev a vlasové kosmetiky.

V semifinálovém a finálovém kole mohou soutěžící kadeřníci používat veškeré barvy, které jsou aktuálně v sortimentu firmy Kadeřnický servis ke dni konání jednotlivých kol. Pro jejich dostupnost se prosím informujte.

Při nedostupnosti vámi používaných barev v Kadeřnickém servise je možnost využít barev svých.

Vítězové +

Kadeřnická soutěž AICHI má celkem 4 vítěze. Vítěze prvního místa, druhého místa, třetího místa a ceny veřejnosti.

Vítěz je určen hlasováním poroty a to součtem bodů získaných při semifinálovém a finálovém kole. Vítězové budou jmenovitě vyhlášeni až v den slavnostního galavečera, na který se musí dostavit celý soutěžní tým. Vítěz prvního místa se nemůže zúčastnit soutěže v následujicím roce, čeká jej totiž prostor pro vlastní vlasovou show na galavečeru a čestné místo v porotě.

Publikace prací a odvolání +

Publikace kadeřnických prací, vylosovaných soutěžních čísel, nebo fotografií z průběhu soutěže před vyhlášením výsledků jednotlivých kol je zakázáno. Organizátoři jsou oprávněni soutěžícího diskvalifikovat. Pravidlo anonymity je důsledně dodržováno. Fotografie z výběrového, semifinálového i finálového kola budou zveřejněny na stránkách www.aichi.cz, sociálních sítích a publikovány v partnerských magazínech či jejich webových stránkách. Doporučujeme proto uzavřít s modelkami ve výběrovém kole „Smlouvu o zhotovení a užití fotografií“.

V semifinálovém a finálovém kole se o tuto smlouvu postará pořadatel soutěže v den konání jednotlivých kol. Soutěžící souhlasí zasláním vyplněné přihlášky v soutěži se zpracováním fotografií výběrového kola a následujících osobních údajů (jméno, příjmení, název salonu či studia, ve kterém pracují s uvedením města), prohlašuje také, že má vyřešena veškerá práva k užití podobizen osob vytvořených pro výběrové kolo soutěže AICHI.

Proti rozhodnutí o diskvalifikaci ze soutěže AICHI je možné podat odvolání do 7 (sedmi) dní od doručení. Organizátoři soutěže mají 30 (třicet) dní k prozkoumání situací vedoucím k diskvalifikaci soutěžícího a vydání rozhodnutí. Kontaktní email: soutez@aichi.cz

Žádná z výher nemůže být vyplacena v hotovosti. Výhru nelze vymáhat.

Facebook Instagram